PKN

Wilhelminakerk

Oecumenische kerkdienst

Preekrooster
291
Datum: zondag 9 oktober 2022 10:00

Locatie: Oecumenische kerkdienst in de Wilhelminakerk

Oecumenische kerkdienst d.d. 9 oktober 2022, aanvang 10.00 uur in de Wilhelminakerk

Na een periode van Corona, kunnen we nu weer samen met de Protestantse kerken Terwolde en Nijbroek en de Katholieke Geloofsgemeenschap van de Vecht, een oecumenische dienst houden, in de Wilhelminakerk.
Aan deze dienst werken mee: ds. Jolanda Al-van Holst, ds. T. van Staalduine, pastor H. de Jong en leden van de oecumenische werkgroep.
Het thema voor deze dienst is “samen onderweg” naar aanleiding van Lucas 24 : 13 – 35.
(de verschijning van Jezus aan de Emmaüsgangers) De muzikale medewerking wordt verleend door het koor Trees Voices uit Apeldoorn.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.

U bent van harte uitgenodigd!!

De oecumenische werkgroep