Welkom op de website van de Wilhelminakerk te Beemte Broekland, Wenum Wiesel en Het Loo (Apeldoorn-Noord).

De Wilhelminakerk wil een open geloofsgemeenschap zijn waar mensen zich welkom en gekend weten. Daarnaast willen we als kerk een levende getuige zijn van Gods Woord en de trouw en genade van Jezus Christus. Speurt u rustig rond op deze website, die we zo goed mogelijk bij de tijd proberen te houden. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij het kopje "Contact" bovenaan de pagina.
 

Wilhelminakerk

Erediensten
Graag verwelkomen wij u in onze erediensten. Iedere zondagochtend om 10:00 uur is er een viering. Iedere eerste zondag van de maand na de dienst drinken wij samen koffie in de Wilhelminazaal. U bent van harte uitgenodigd.

Preekrooster oktober 2016

02-10-’16  dhr. E. Fokkema (Twello)
09-10-’16  ds. A.J. Al-van Holst, Heilig Avondmaal
16-10-’16  ds. G.A. Cnossen (Apeldoorn)
23-10-’16  ds. Y. van Neck-Pors (Klarenbeek)
30-10-’16  dhr. G.R. Bloemendal (Apeldoorn)

 

Activiteiten van de exploitatiecommissie Wilhelminazaal:

17 december: Winterfair vanaf 11.00 uur.
20 januari 2017: boerenkool- zuurkoolmaaltijd.

Zo nodig volgen nog nadere mededelingen.